Дигитална библиотека

Дигиталната библиотека на Боянската църква e създадена, за да улесни споделянето на визуална информация за Боянската църква със специализирани платформи за дигитално наследство от типа на Европеана. Тя съдържа изображения, създадени от Антон Чалъков и Миглена Райковска по проект на Фондация „Балканско наследство“ в партньорство с Националния исторически музей: „Новото лице на Боянската църква“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура“ през 2021 – 2022 г.  Изображенията се публикуват тук с необходимите метаданни за споделяне от Национален исторически музей и Фондация „Балканско наследство“ с лиценз Creative Commons – CC BY-NC-ND (Признание-Некомерсиално-Без производни).

Това позволява на потребителите да споделят, тоест да копират и повторно да разпространяват материала на всякакъв носител или във всякакъв формат. Ако спазват условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи. Лицензът важи при следните условия:

  • Признание – потребителите са длъжни да посочат авторите и притежателите на изображенията, както следва: CC BY-NC-ND 4.0 Национален исторически музей & Фондация Балканско наследство, фотографии: Антон Чалъков & Миглена Райковска, да дадат електронна препратка към лиценза, и да укажат дали са внесли промени. 
  • Некомерсиално – потребителите нямат право да ползват изображенията за търговски цели.
  • Без производни – ако преработват или преобразуват изображенията, потребителите нямат право да разпространяват изменения материал.

Наос

1. Стенописи в купола и подкуполното пространство:

Христос Пантократор. Стенопис (1258/59 г.) в купола.

ДБ Снимка 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper gravida sagittis.
Христос Пантократор. Стенопис (1258/59 г.) в купола.

ДБ Снимка 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper gravida sagittis.

2. Стенописи върху апсидата и източните стена и свод

ДБ Снимка 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper gravida sagittis.

ДБ Снимка 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper gravida sagittis.