Стенописи в параклиса

Галерии

Съшествие в ада. Фрагментиран стенопис (ХІІІ в.) в горната част на южната стена
Стенописи на южната стена
Северни арка и стена. Общ изглед
Стенописи на северната стена
Поклонение на жертвата. Стенопис в северната половина на апсидата
Стенописи на източната стена и апсида
Стенописни фрагменти (вероятно от Дейсис) в горната част на западната стена
Стенописи на западната стена
Разновременни стенописни фрагменти в апогея на южната арка
Стенописи на южна арка
Погребение на св. Пантелеймон (ХVІІ в.) - хипотеза. Стенопис върху източната страница на северната арка
Стенописи на северна арка
Възнесение. Фрагментиран стенопис в апогея на източната арка
Стенописи на източна арка
Разновременни стенописни фрагменти върху южната страница на западната арка
Стенописи на западна арка
Купол (ХІХ в.)
Стенописи в купола и подкуполното пространство