Наос: южна стена

Стенописи на южната стена

Наос: северна стена

Стенописи на северната стена

Наос: източна стена и апсида

Стенописи на източната стена и апсидата

Наос: западна стена

Стенописи на западната стена

Наос: южна арка

Стенописи на южна арка

Наос: северна арка

Стенописи на северна арка

Наос: източна арка

Стенописи на източна арка

Наос: западна арка

Стенописи на западна арка

Стенописи (1258/59 г.) в купола: Христос Вседържител и 8 архангели

Наос: Купол

Стенописи в купола и подкуполното пространство