Съшествие в ада. Фрагментиран стенопис (ХІІІ в.) в горната част на южната стена

Параклис: южна стена

Стенописи на южната стена

Северни арка и стена. Общ изглед

Параклис: северна стена

Стенописи на северната стена

Поклонение на жертвата. Стенопис в северната половина на апсидата

Параклис: източна стена и апсида

Стенописи на източната стена и апсида

Стенописни фрагменти (вероятно от Дейсис) в горната част на западната стена

Параклис: западна стена

Стенописи на западната стена

Разновременни стенописни фрагменти в апогея на южната арка

Параклис: южна арка

Стенописи на южна арка

Погребение на св. Пантелеймон (ХVІІ в.) - хипотеза. Стенопис върху източната страница на северната арка

Параклис: северна арка

Стенописи на северна арка

Възнесение. Фрагментиран стенопис в апогея на източната арка

Параклис: източна арка

Стенописи на източна арка

Разновременни стенописни фрагменти върху южната страница на западната арка

Параклис: западна арка

Стенописи на западна арка

Купол (ХІХ в.)

Параклис: стенописи в купола

Стенописи в купола и подкуполното пространство