CHAPEL WALL-PAINTINGS

Galleries

Съшествие в ада. Фрагментиран стенопис (ХІІІ в.) в горната част на южната стена
Wall-paintings on the southern wall
Северни арка и стена. Общ изглед
Wall-paintings on the northern wall
Поклонение на жертвата. Стенопис в северната половина на апсидата
Wall-paintings on the eastern wall and the apse
Стенописни фрагменти (вероятно от Дейсис) в горната част на западната стена
Wall-paintings on the western wall
Разновременни стенописни фрагменти в апогея на южната арка
Wall-paintings on the southern vault and sidewalls
Погребение на св. Пантелеймон (ХVІІ в.) - хипотеза. Стенопис върху източната страница на северната арка
Wall-paintings on the northern vault and sidewalls
Възнесение. Фрагментиран стенопис в апогея на източната арка
Wall-paintings on the eastern vault and sidewalls
Разновременни стенописни фрагменти върху южната страница на западната арка
Wall-paintings on the western vault and sidewalls
Купол (ХІХ в.)
Wall-paintings on the dome