Чудото в морето - сцена от житието на св. Никола. Стенопис в долния регистър на южната част на свода (1258/59 г.).

Narthex: southern wall and side of the vault

Wall-paintings on the southern wall and side of the vault

Гонение на бесовете от дървото - сцена от житието на св. Никола. Стенопис в долния регистър на северната част на свода (1258/59 г.).

Narthex: northern wall and side of the vault

Wall-paintings on the northern wall and side of the vault

Стенопис върху горната част на източната стена: Св. Йоаким и св. Ана от двете страни на св. Богородица Неопалима къпина с три въртящи се диска над нея.

Narthex: eastern wall

Wall-paintings on the eastern wall

Спасените воеводи носят дарове и чудото с Василий - сцени от житието на св. Никола. Стенопис в горния регистър на западната стена (1258/59 г.).

Narthex: western wall

Wall-paintings on the western wall