NARTHEX WALL-PAINTINGS

Galleries

Чудото в морето - сцена от житието на св. Никола. Стенопис в долния регистър на южната част на свода (1258/59 г.).
Wall-paintings on the southern wall and side of the vault
Гонение на бесовете от дървото - сцена от житието на св. Никола. Стенопис в долния регистър на северната част на свода (1258/59 г.).
Wall-paintings on the northern wall and side of the vault
Стенопис върху горната част на източната стена: Св. Йоаким и св. Ана от двете страни на св. Богородица Неопалима къпина с три въртящи се диска над нея.
Wall-paintings on the eastern wall
Спасените воеводи носят дарове и чудото с Василий - сцени от житието на св. Никола. Стенопис в горния регистър на западната стена (1258/59 г.).
Wall-paintings on the western wall