Съшествие в ада. Фрагментиран стенопис (ХІІІ в.) в горната част на южната стена

Chapel: southern wall

Wall-paintings on the southern wall

Северни арка и стена. Общ изглед

Chapel: northern wall

Wall-paintings on the northern wall

Поклонение на жертвата. Стенопис в северната половина на апсидата

Chapel: eastern wall and the apse

Wall-paintings on the eastern wall and the apse

Стенописни фрагменти (вероятно от Дейсис) в горната част на западната стена

Chapel: western wall

Wall-paintings on the western wall

Разновременни стенописни фрагменти в апогея на южната арка

Chapel: southern vault and sidewalls

Wall-paintings on the southern vault and sidewalls

Погребение на св. Пантелеймон (ХVІІ в.) - хипотеза. Стенопис върху източната страница на северната арка

Chapel: northern vault and sidewalls

Wall-paintings on the northern vault and sidewalls

Възнесение. Фрагментиран стенопис в апогея на източната арка

Chapel: eastern vault and sidewalls

Wall-paintings on the eastern vault and sidewalls

Разновременни стенописни фрагменти върху южната страница на западната арка

Chapel: western vault and sidewalls

Wall-paintings on the western vault and sidewalls

Купол (ХІХ в.)

Chapel: wall-paintings on the dome

Wall-paintings on the dome